Voorwaarden Yogaweekend

1 Aanmelding

1.1 Door aanmelding en/of het betalen van de deelnamekosten verklaart de deelnemer zich akkoord met deze voorwaarden.

1.2 Aanmelden gebeurt via het invullen van het aanmeldingsformulier en het betalen van €99,- om uw plaats te reserveren.

1.3 De inschrijving is definitief als het volledige bedrag is bijgeschreven op de bankrekening van New You For Life Coaching.

1.4 Bij niet tijdige betaling heeft New You For Life Coaching het recht de reservering te laten vervallen.

1.5 De betaling dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang van het yogaweekend gedaan te worden.

2 Annulering

2.1 Annulering, vanwege ziekte of persoonlijke omstandigheden, dient per mail te worden gemeld.

2.2 Annulering tot 14 dagen voor aanvang van het yogaweekend is kosteloos, met uitzondering van de aanmeldingskosten, deze worden niet meer gerestitueerd. Binnen 14 dagen voor aanvang van het yogaweekend annuleren betekent dat er geen restitutie meer plaats vindt.

2.3 Het is mogelijk in overleg om een vervanger in uw plaats deel te laten nemen aan het yogaweekend. De administratiekosten hiervoor zijn 39,-

2.4 New You For Life Coaching heeft het recht een yogaweekend te annuleren als daarvoor gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht.

2.5 In geval van annulering door New You For Life Coaching heeft de deelnemer recht op de terugbetaling van de reeds betaalde deelnamekosten.

2.6 De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.

3 Aansprakelijkheid

3.1 Deelname aan het yogaweekend is geheel op eigen risico.

3.2 New You For Life Coaching is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor het verlies of beschadiging van eigendommen.       

3.3 Meld voorafgaande het yogaweekend lichamelijke en/of psychische klachten aan de docent. Bewaak ten allen tijde jouw eigen grenzen, forceer niets en luister naar jouw eigen lichaam.

4 Wijzigingen in het programma

4.1 New You For Life Coaching heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de programmering van het yogaweekend, bijvoorbeeld wanneer een docent wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden de workshop of training niet (meer)kan verzorgen. YogaZen zorgt in dat geval voor een professionele vervanger. De deelnemers worden hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht.

5 Huisregels

5.1 De accommodatie is door New You For Life Coaching met zorg gekozen om deelnemers een veilige en prettige omgeving te bieden. Wij vragen deelnemers dan ook om de accommodatie en de directe omgeving met zorg en respect te behandelen.

5.2 Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.

5.3 Het yogaweekend van New You For Life Coaching is rookvrij. Drugsgebruik en alcoholgebruik zijn niet toegestaan.

5.4 Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden kunnen verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen rechten op restitutie van deelnamekosten.